Privacy

U bent hier

Voor ARPO Entertainment staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat onze bedrijfsvoering gebaseerd is op integriteit en wederzijds respect.

Integriteit en respect

Ook ARPO Entertainment is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn de te herleiden tot natuurlijke personen. ARPO Entertainment onderschrijft de uitgangspunten die zijn neergelegd in de wet. Dit statement is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten.

Gegevensgebruik

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt ARPO Entertainment om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van ARPO Entertainment, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van oneigenlijk gebruik en of misbruik. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij ARPO Entertainment afdeling Marketing & Communicatie.

Zorgvuldigheid

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat ARPO Entertainment zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale bediening en dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die ARPO Entertainment jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Toestemming

ARPO Entertainment verzamelt of gebruikt geen informatie en gegevens voor andere doeleinden dan die genoemd in dit statement tenzij wij daar vooraf uw toestemming voor hebben gekregen.

Inzage

U heeft de mogelijkheid om aan (het betreffende onderdeel van) ARPO Entertainment te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk en gemotiveerd aanvragen bij ARPO Entertainment.

Bewaartermijn

ARPO Entertainment bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Diensten

Ticketing

Zoekt u voor uw eigen evenement een partij om uw tickets te verkopen en bent u niet al te bekend met alle ticketing partijen op de markt & verschillende mogelijkheden? Of heeft u liever iemand die ticketing volledig voor u uit handen neemt? Dan kunnen wij u verder helpen...

Accreditatie

Elk evenement is anders. Of het nu gaat om het uitwerken van uw volledige uitnodigings en/of crewaccreditatiebeleid of dat u alleen de polsbandjes of accreditatiepassen gepersonaliseerd met pasfoto aangeleverd wilt krijgen? Er is echt heel veel mogelijk...

Hospitality

Bent u op zoek naar een partner die u kan ondersteunen bij het uitwerken van een hospitality concept, de verkoop van uw (hotel)arrangementen via een eigen webshop en/of de volledige productie dan bent u bij ons aan het juiste adres...